• Η μάθηση ως ομαδική δραστηριότητα

  • Χρόνος + Μάθηση = Γνώση

  • Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης

  • Επιτυχία

Αρχική σελίδα :: Νέα

Ψηφιακή πλατφόρμα edu4schools

 Προμηθευτείτε τον κωδικό σας από τη γραμματεία και συνδεθείτε online με την ηλεκτρονική βάση απ΄όπου θα μπορείτε να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή από το σπίτι την πρόοδο του μαθητή. Η πλατφόρμα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ημ/νία καταχώρησης: 22/6/2018