• Η μάθηση ως ομαδική δραστηριότητα

 • Χρόνος + Μάθηση = Γνώση

 • Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης

 • Επιτυχία

Αρχική σελίδα :: Το φροντιστήριο :: Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας ως εκπαιδευτικοί υπηρετεί μόνο έναν στόχο: τη δημιουργική, αποδοτική και ευχάριστη πορεία του μαθητή μας από την Α΄ Λυκείου μέχρι και την κατάθεση του μηχανογραφικού στο τέλος της Γ΄ Λυκείου.

Οι στόχοι μας

 • Η δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται τη γνώση σαν καταναγκασμό αλλά σαν προσωπική ευχαρίστηση.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων από την πλευρά των μαθητών και η ουσιαστική απόκτηση γνώσεων.
 • Η κατανόηση της σχολικής ύλης σε βάθος ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται το ΓΙΑΤΙ και το ΠΩΣ κάθε γνωστικής ενότητας.
 • Η επιτυχία των παιδιών στις εξετάσεις τους με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις γνώσεις τους και να τα γεμίζει σιγουριά και αυτοπεποίθηση για το μέλλον.
 • Η επιτυχία των μαθητών στις Πανελλήνιες εξετάσεις και η εισαγωγή τους σε σχολές της επιλογής τους έτσι ώστε ταυτόχρονα να τους εξασφαλίσουν και εφόδια στην αγορά εργασίας.

Τα μέσα μας

 • Οι καθηγητές του εκπαιδευτικού μας οργανισμού είναι άρτια καταρτισμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο , έχουν πολυετή παρουσία στην εκπαίδευση και αξιόλογο συγγραφικό έργο.
 • Παροχή βιβλίων που καλύπτουν με ολοκληρωμένο και πρωτότυπο περιεχόμενο την διδακτέα ύλη σε όλα τα μαθήματα. Τα συγγράμματα αυτά συμπληρώνουν την ύλη των σχολικών εγχειριδίων και μέσα από παραδείγματα και πρωτότυπες ασκήσεις εμπεδώνεται σε βάθος το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο.
 • Σύνδεση εκπαίδευσης και νέων τεχνολογιών: η διδασκαλία συνοδεύεται από την χρήση οπτικοακουστικών μέσων (διαδραστικοί πίνακες και  κατάλληλα ψηφιακά προγράμματα) συμπληρώνοντας τον αναντικατάστατο παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
 • Ομοιογένεια στα τμήματα: από την αρχή της σχολικής χρονιάς εξασφαλίζεται μέγιστη δυνατή ομοιογένεια μέσα από συνέντευξη και διαγνωστικά τεστ. Κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου το φροντιστήριο έχει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των τμημάτων ανάλογα με την επίδοση των μαθητών.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης: συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών μέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης που περιλαμβάνει τεστ, διαγωνίσματα, εργασίες στο σπίτι, κ.τ.λ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υποχρεωτικά τρίωρα διαγωνίσματα καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς βάσει καθορισμένου προγράμματος που καθορίζεται από την έναρξή της. Η μορφή και το περιεχόμενό τους εξασφαλίζει, μεταξύ των άλλων, την εξοικείωση των μαθητών με τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός: συμμεριζόμενοι την αγωνία των παιδιών μας,  ανταποκριθήκαμε ερχόμενοι σε συνεργασία με την έγκυρη εταιρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού Edu Job (www.edujob.gr) , προσφέροντας στους μαθητές μας τη δυνατότητα διερεύνησης των κλίσεων, των ικανοτήτων και των προτιμήσεών τους. Οι ειδικοί της Edu Job αναλύουν τις απαντήσεις των παιδιών και η έκθεση παρουσιάζεται στους γονείς και το μαθητή. Η συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, διευκολύνουν και θωρακίζουν το μαθητή ώστε να κάνει τη σωστή επιλογή.
 • Ομάδες συμβουλευτικής: κάτω από την επίβλεψη καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού οι ομάδες συμβουλευτικής έχουν ως σκοπό τη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των εξετάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο δίνεται και η δυνατότητα δημιουργίας ομάδας γονέων ώστε να μπορούν να σταθούν κατάλληλα δίπλα στα παιδιά διαχειριζόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους τις αγωνίες και το άγχος τους.

Παράλληλα το Δυναμικό Φροντιστήριο Πεύκης   διοργανώνει κοινωνικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκθέσεις φωτογραφίας ,  εκδρομές συμβάλλοντας στην ενημέρωση και τη ψυχαγωγία και επενδύοντας σε αρκετές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας περιβάλλει όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό να μοχθούμε προς όφελος των μαθητών μας.

Η διεύθυνση
του Δυναμικού Φροντιστηρίου Πεύκης.