• Η μάθηση ως ομαδική δραστηριότητα

  • Χρόνος + Μάθηση = Γνώση

  • Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης

  • Επιτυχία

Αρχική σελίδα :: Εκδηλώσεις :: Ποντίκι (Φεβρουάριος 2011)

Ποντίκι (Φεβρουάριος 2011)